English : HomeLlyn Traws

Gweithgareddau
Mae Llyn Traws yn cynnig gweithgareddau megis pysgota, cerdded, beicio a mwy i deuluoedd ac unigolion.

I ffwrdd â ni >
Natur
Dewch yma i weld harddwch naturiol eithriadol y llyn a'i dalgylch.

Shhh dewch y ffordd yma >
Hanes
Mae gan yr ardal gyfoeth o hanes diddorol. Byddwch yn siŵr o ddysgu rhywbeth newydd wrth gerdded o amgylch y llyn.

Dysgu mwy >
Parth Menter
Mae’r Ardal Fenter yn cynnig amgylchedd unigryw i fentrau digidol, carbon isel a gweithgynhyrchu uwch, arloesol.

Siarad Busnes >Mae'n ddrwg gennym nad oes unrhyw erthyglau newyddion i'w dangos ar hyn o bryd

Digwyddiadau Diweddaraf

Cysylltwch a ni


Yn gweithio mewn partneriaeth a Chyngor Gwynedd, Partneriaeth Twristiaeth Canolbarth Cymru, Cyfoeth Naturiol Cymru, Urdd Gobaith Cymru, Cymdeithas Pysgota Prysor, Antur Stiniog, Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri a’r Awdurdod Datgomisiynu Niwclear.